Efektivní domy Plus
Ekodomy.pdf
PDF-Dokument [1.2 MB]

 "Effizienzhaus Plus" Anmeldung Workshops    Přihláška Workshop

        Workshop 1

        11.září 2018 Staroměstská radnice,Praha

       Bytové hospodářství

13:30

Přivítání: Představenstvo DTSW e.V.

13:40

Dipl.- Arch. Petra Alten,

Ministerstvo vnitra, Berlin

13:50

Úvod a základy  Efektivního domu plus Dipl. Arch. Peter M. Friemert, IKZ Berlin/ZEBAU

14:15

Stav bytového hospodářství  z pohledu energetické náročností v České republice, Jiří Karásek, SEVEn, The energy efficiency center

14:40

Přestávka na kávu a prohlídka výstavy

15:00

Obchodní analýza  efektivních domů plus v českém bytovém hospodářství

Sven-Leudesdorff Pfeifer

15:45

Efektivní dům plus z obchodního hlediska a marketingové strategie

16:15

Závěrečná diskuze s kávou a občerstvením

             Workshop 2

         19. září 2018

Staroměstská radnice,Praha

       Architekti a inženýři

13:30 

Přivítání: Představenstvo  DTSW e.V.

13:40

Dipl.-Arch. Petra Alten,

 Ministerstvo vnitra, Berlin

13:50  

Začátky a rozvoj efektivních budov a Smart Citys v České republice František Kubeš, MRR

14:20 Johannes Hegger, HHS Planer + Architekten AG, Kassel

14:50

Přestávka na kávu a prohlídka výstavy

15:15

Základy výpočtů energeticky efektivních budov v Německu, praktické zkušenosti. Jan Kaarwatzki, ÖkoZentrum NRW Hamm

15:45

Nájem včetně nákladů energie, rekonstrukce bez navyšení nájemného. Hinderk Hillebands, D.E.V. e.V. Kassel

16:15

Metropolitní plán – místa pro efektivní rozvoj města Prahy,  České republice, Ing. Arch. MgA. Eva Červinková -IPR

16:45 Závěrečná diskuze s kávou a občerstvením

 

              Workshop 3

          20.září 2018 

Staroměstská radnice, Praha

             Věda a výzkum

9:00

Přivítání: Představenstvo DTSW e.V.

9:10

Dipl.-Arch. Petra Alten,

Ministerstvo vnitra, Berlin

9:20 Úvod a základy do Efektivního domu plus

Dipl. Arch. Peter M. Friemert, IKZ Berlin/ZEBAU

Doc. Ing. Lukáš Ferkl - UCEEB

Ing. Mgr. Michal Kuzmič - UCEEB

10:10

Poznatky  a zkušenosti ze  „Sítě efektivních domů plus“  v Německu: Hans Erhorn, Fraunhofer IBP, Stuttgart

10:50

Přestávka na kávu s prohlídkou expozice

11:10

Ing.arch. Jan Fibiger CSc. , ABF Digitalizace procesů ve stavebnictví

11:30

Zahájení společné německo-české spolupráce na projektu efektivního domů plus s panelovou diskuzí z Německa a České republiky

12:00 Závěrečný raut 

Ihre Formularnachricht wurde erfolgreich versendet.

Sie haben folgende Daten eingegeben:

Přihlašovací formulář

Bitte korrigieren Sie Ihre Eingaben in den folgenden Feldern:
Beim Versenden des Formulars ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.

Hinweis: Felder, die mit * bezeichnet sind, sind Pflichtfelder.

Bitte beachten Sie, dass die Inhalte dieses Formulars unverschlüsselt sind

              Workshop 1

   11.September 2018 Historisches Rathaus, Prag​

       Wohnungswirtschaft

13:30

Begrüßung: Vorstand  DTSW e.V.

13:40

Dipl. Arch. Petra Alten,

Bundesministerium des Innern, Berlin

13:50

Einführung und Grundlagen zum Effizienzhaus plus

Dipl. Arch. Peter M. Friemert, IKZ Berlin/ZEBAU

14:15

Situation der Wohnungswirtschaft in Tschechien

Jiří Karásek, SEVEn, The energy efficiency center

14:40

Kaffeepause mit Rundgang durch die Ausstellung

15:00

Betriebswirtschaftliche Betrachtung von Energieeffizienz für die tschechische Wohnungswirtschaft

Sven-Leudesdorff Pfeifer

15:45

Das Effizienzhaus aus Vermarktungssicht mit Marketingstrategien

16:15

Abschlussdiskussion mit Kaffee-Gedeck

 

 

        Workshop 2

  19.September 2018 Historisches Rathaus, Prag

Architekten und Ingenieure

13:30

Begrüßung: Vorstand  DTSW e.V.

13:40

Dipl.-Arch. Petra Alten, Bundesministerium des Innern, Berlin

13:50

Ansätze und Entwicklung effizienter Gebäude und smart city in Tschechien , František Kubeš, MRR

14:20

Johannes Hegger, HHS Planer + Architekten AG, Kassel

14:50

Kaffeepause mit Rundgang durch die Ausstellung

15:15

Berechnungsansätze für Energieeffiziente Gebäude in Deutschland, praktische Erfahrungen Jan Kaarwatzki, ÖkoZentrum NRW Hamm

15:45

Warmmieten , kostenneutrale Sanierung Hinderk Hillebands, D.E.V. e.V. Kassel

16:15

Planungsbeispiele Effizienzhäuser Plus in Tschechien,

Eva Červinková, IPR Prag

16:45

Abschlussdiskussion mit Kaffee-Gedeck

 

             Workshop 3

  20.September 2018 Historisches Rathaus, Prag

Wissenschaft und Forschung

9:00

Begrüßung Vorstand DTSW e.V.

9:10

Dipl.-Arch. Petra Alten Bundesministerium des Innern, Berlin

9:20

Einführung und Grundlagen in das Effizienzhaus plus Konzept, Dipl. Arch. Peter M. Friemert, IKZ Berlin/ZEBAU,Lukas Ferkl

Michal Kuzmič

10:10

Erkenntnisse aus dem Effizienzhaus plus Netzwerk in Deutschland: Hans Erhorn, Fraunhofer IBP, Stuttgart

10:50

Kaffeepause mit geführtem Rundgang durch die Ausstellung

11:10

Ing.arch. Jan Fibiger CSc. , ABF Prozessdigitalisierung in  Bauwesen

11:30

Ansätze gemeinsamer deutsch-tschechischer Projektarbeiten zum Effizienzhaus plus Konzept mit Panel aus Deutschland und Tschechien

12:00

Abschlusstreffen

 

 

Ihre Formularnachricht wurde erfolgreich versendet.

Sie haben folgende Daten eingegeben:

Anmeldeformular

Bitte korrigieren Sie Ihre Eingaben in den folgenden Feldern:
Beim Versenden des Formulars ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.

Hinweis: Felder, die mit * bezeichnet sind, sind Pflichtfelder.

Bitte beachten Sie, dass die Inhalte dieses Formulars unverschlüsselt sind
Druckversion Druckversion | Sitemap
© DTSW e.V.